Konferans Yankı Yalıtımı

Kongre Salonu Duvarı

Konferans salonları toplu kullanım alanlarıdır. Günümüz teknolojisi ile seslendirme sistemleri çok güçlü hale gelmiştir. Akustik ses panelleri salonlarda oluşan bu güçlü ses dalgalarının kullanıcıya kontrollü bir şekilde ulaşmasını sağlayıp, salon içerisinde ses yankılanmasının, ses uğultusunun ve yüksek sesin insan sağlığına verdiği zararların minimize edilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca konferans koltukları yere sabitlenerek kullanılan ürünler olduğu için ilerleyen yıllarda salonunuzda boya badana gibi işlerin yapılmaması gerekir. Akustik paneller genel anlamda ahşap olduğu için salonunuzda boya vs işlemler yapmanıza gerek yoktur.

Akustik panellerin çok amatör denebilecek örnekleri sektörde mevcuttur, ancak iyi bir akustiğin maliyeti salonun büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, komple salon projelerinin toplam tutarının yaklaşık %30 kısmına eşittir.

Duvar Panelleri Uygulandığında Akustik Tavan Uygulamalarına Gerek Var mıdır?
Konferans salonlarında sesin kontrolünü duvar panelleri tek başına sağlayamayabilir. Salon yapılacak alanın büyüklüğü ve uzman gözüyle yapılan bir incelemede tavan uygulamasının akustik ögeler barındırıp barındırmayacağı kararı verilebilir.

Genel anlamda yapılan her salon için akustik tavan uygulamaları ileriye dönük düşünülebilir. Ancak, salonun üst katında sesten etkilenecek bir oda var ise veya salon çatı katında bulunuyorsa ses izolasyonu açısından tavanda akustik tavan uygulaması yapılması daha sağlıklı kullanım sağlar.