Dış Mekan Ses Yalıtımı

Dış Mekan Ses Yalıtımı; istenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses yalıtımı; yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak, gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak ve sinema, kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır.

Dış Mekan Gürültülerinden Neden Korunmalıyız?

Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik pek çok zararı bulunmaktadır. Gürültü, hastalıklara yol açan stresin en önemli nedenlerindendir. Bu hastalıkları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Sinirlilik, algılama güçlüğü, iş veriminde düşüş, uykusuzluk, dolaşım sistemi bozuklukları, çeşitli vücut salgılarında anormallik, kalıcı işitme kayıpları, hamile bayanlarda erken doğum ve düşük.

Dış Mekan Ses Yalıtımı Yaptırmazsak Ne Olur?

Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kanıksamış olsa bile zararları artarak devam edecektir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır. Ayrıca fabrika gibi endüstriyel tesislerde çalışanların verimi düşmekte, dikkatlerinin dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir.

Mekanların akustik açıdan incelenmeleri esnasında sadece duyulabilirlikleri, diğer bir ifadeyle de dolaylı olarak ses emilimleri değerlendirilmektedir. Ancak her mekan aynı zamanda dışarıdan akustik etkilere maruz kalmaktadır. Bu türde etkilere örnek olarak aynı katta bulunan komşu mekanlardan gelen gürültü, üst katan gelen ayak darbe sesleri,tesisat gürültüsü ve dış cepheden ulaşan trafik ve uçak sesleri. Bu gürültüler kısmen üst üste binmekte ve mekana rahatsız edici biçimde etki etmektedirler.

Bir mekanı rahatsız edici ses etkilerinden arındırma çabalarına ses yalıtımı adı verilir. Ağırlıklı olarak malzemenin niteliklerinin etki ettiği ses emiliminden farklı olarak, ses yalıtımında malzemenin yanı sıra mekanda takılı buluna bütün parçalar önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle ses yalıtımını kapsayan standart düzenlemeler (örn. DIN 4109, BB93), daha ileri seviyelerde uygulama güvenliği temin etmek için ses emilimi için düzenlenen standartlara göre çok daha kapsamlı ve ayrıntılıdır. Yalıtımın değeri büyük ölçüde malzemenin ve sistemin işlenmesine bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.